Trade and Market
rynek: rynek
Klucz klienta:
Ostatnio portu wylotowego:
Zgodnie z warunkami handlu dostawy:
Akceptowane Płatności Pieniądze:
Akceptowane formy płatności:
umiejętności językowe:
Czy istnieją biura zagraniczne: No
Wyjdź sposobem: -
Obroty / rok: -
Import / rok: -
Eksport / rok: -
Sektor handlu zagranicznego liczba pracowników: -
Liczba personelu badawczo-rozwojowych: -
Liczba pracowników kontroli jakości: -
Liczba pracowników: -