Informacje roślin
terenie fabryki: 0 m2
Liczba pracowników: -
Zakład Adres: